názov: Rodinný dom Záblatie
návrh: 2017
realizácia: 2017 – 2020
veľkosť: 145 m2
miesto: Trenčín – Záblatie
architekt: Ing. arch. Martin Bútora

Objekt samostatne stojaceho rodinného domu je navrhovaný do vyformovanej obytnej štruktúry na ulici Záblatská v mestskej časti Trenčín – Záblatie (Západ). Pozemok ohraničuje z východu miestna obslužná komunikácia, z južnej a severnej strany stavba rodinného domu a smerom na západ pokračuje záhrada. Terén pozemku je rovinatý, bez výrazných výškových prevýšení, v časti sa však nachádza  pod úrovňou okolitej prístupovej komunikácie.

 

Rodinný dom je umiestnený pozdĺž severnej hranice pozemku. Osadenie domu vychádza z okolitej zástavby, tvaru parcely a orientácie k svetovým stranám. Navrhované umiestnenie vytvára na pozemku predpolie pred domom na parkovanie obyvateľov a návštev a chránený intímny priestor záhrady. Prístup a vjazd na pozemok je riešený priamo z miestnej obslužnej komunikácie.

 

Rodinný dom je navrhnutý pre potreby 4-5 člennej rodiny a je riešený ako prízemný objekt. Dôraz v návrhu bol kladený nielen na kvalitu vnútorných priestorov, ale aj na ich dostatočnú plošnú výmeru. Miestnosti s obytnou funkciou sú situované prevažne na južnú a východnú stranu s výhľadom do záhrady a okolitej krajiny tak, aby dosahovali čo najlepšie preslnenie v dopoludňajších hodinách dňa. Pracovňa a spálňa rodičov sú vzhľadom dispozíciu a orientáciu pozemku umiestnené aj na severnú stranu. Zázemie domu je umiestnené rovnomerne v rámci domu tak, aby tieto miestnosti logicky nadväzovali na obytný priestor domu.

 

Hlavnou myšlienkou konceptu domu je snaha o prepojenie interiéru a exteriéru – človeka a vonkajšieho prostredia, ktoré je najväčšou hodnotou bývania v rodinnom dome. Toto sa dosahuje kompozíciou priestorov, ale najmä okennými otvormi s dostatočnou mierou zasklenia. Rodinný dom postavený z troch kubických tvarov je založený na líniovom koncepte. Kubusy sú na seba naviazané s miernym posunutím, ktoré vychádza z tvaru pozemku. Hravosť jednoduchej formy vytvára práve posunutie kubusov a prevýšenie strednej časti. Ich architektonická kompozícia s jemnou asymetriou vnášajú do domu dynamiku a napätie. Rodinný dom je doplnený oceľovým prístreškom s plochou strechou pre parkovanie áut. Kubické tvary s veľkými otvormi a materiálové riešenie odkazujú na moderný štýl architektúry.

 

Rodinný dom je jednopodlažný objekt. Hlavný vstup do domu je vzhľadom na prístup a organizáciu prevádzky umiestnený logicky na východnej strane. Vstup je chránený pred nepriazňou počasia závetrím. Na vstupnú predsieň nadväzuje odkladací priestor pre kabáty, technická miestnosť, spálňa rodičov a chodba smerujúca do dennej časti. Chodba je presvetlená zhora dvomi strešnými svetlíkmi, čím aj tento úzky priestor dostáva dostatočnú svetlosť a vzdušnosť. Denná časť domu, v ktorej sa odohráva každodenný spoločný život jeho obyvateľov, je zámerne umiestnená v poslednom kubuse tak, aby priamo nadväzovala na záhradu. Je celá otvorená a reprezentuje ju obývacia izba spojená do jedného veľkého priestoru spolu s kuchyňou a jedálenským kútom. Opticky sa prepája so záhradou pomocou zasklenej steny ktorá poskytuje celoročne príjemný kontakt s exteriérom. Kuchyňa umožňuje priamy východ na terasu. Nočnú časť tvoria miestnosti oddychového charakteru, ktoré poskytujú zvýšené súkromie obyvateľov domu. Nočná časť domu je priestorovo rozdelená na samostatné miestnosti pre rodičov a pre deti. Spálňa rodičov nadväzuje na vstup a je súčasťou prvého kubusu. Jej príslušenstvo tvorí malá kúpeľňa a samostatný šatník. Spálne detí a pracovňa sú umiestnené v strednom kubuse. Izby sú prepojené s dennou časťou chodbou, majú spoločnú kúpeľňu a WC.