Ateliér

Architektonický ateliér stojí na pevných základoch dlhoročných skúseností architekta Lubomíra Bútoru a progresívnom myslení architekta Martina Bútoru. Viacgeneračné zoskupenie krok za krokom napĺňa hlavnú ideu vytvárať čisté, čitateľné a otvorené formy architektúry, ktorým nechýba klasická elegancia a profesionálna poctivosť.

 

Prierez tvorby charakterizuje množstvo realizovaných stavieb, rekonštrukcií, urbanistických celkov a interiérov. Ateliér produkuje sviežu, nadčasovú, premyslenú a zároveň užívateľsky prívetivú architektúru, založenú na modernom koncepte pri použití kvalitných materiálov a najnovších technológii. Koncepty zdôrazňujú vzťahy s lokálnym prostredím, funkčnosťou a požiadavkami klienta.

 

Klientom poskytujeme služby v oblastiach:

 • architektúra, urbanizmus, verejný priestor, rekonštrukcie, interiéry, dizajn
 • všetky stupne projektovej dokumentácie a realizačné projekty
 • urbanistické štúdie
 • autorský a technický dozor
 • komplexné zabezpečenie všetkých súvisiacich profesií
 • konzultačná a poradenská činnosť
 • výber dodávateľov stavených prác, konštrukcií a materiálov
 • spracovanie investičných zámerov
 • inžinierska činnosť

Ľudia

Ing. arch. Lubomír Bútora (*1964)

 

 • od 2000 Autorizovaný architekt v SKA
 • 1998 – 2000 SZČO – projektové a inžinierske služby
 • 1992 – 1998 ZŤS Dubnica nad Váhom – Divízia Futurebilt Slovakia
 • 1987 – 1992 ZŤS Dubnica nad Váhom – Investičná výstavba
 • 1982 – 1987 Fakulta architektúry SVŠT v Bratislave – študijný odbor Architektúra

 

Ing. arch. Martin Bútora (*1989)

 

 • od 2018 Autorizovaný architekt v SKA
 • 2014 – 2018 Architekt
 • 2012 – 2014 Inžinierske štúdium: Fakulta architektúry STU, Bratislava
 • 2012 – 2013 Zahraničná mobilita, Facolta di Architettura e Societa, Politecnico di Milano
 • 2012 Cena dekana za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia v študijnom programe Architektúra a urbanizmus
 • 2011 Odmena prof. Alfréda Piffla za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti obnovy pamiatkových objektov a súborov, „Adaptácia koniarne v Holíči“, spoluautor: Ing. arch. Mária Brdečková
 • 2008 – 2012 Bakalárske štúdium: Fakulta architektúry STU, Bratislava