Ing. arch. Lubomír Bútora

Nad kostolom 1115/19
018 41 Dubnica nad Váhom
autorizovaný architekt 0443 AA

Mobil: +421 905 349 729
Email: lubomir.butora@gmail.com

IČO: 36128902
DIČ: 1022028403
IČ DPH: SK 1022028403

Ing. arch. Martin Bútora

Námestie Matice slovenskej 4262/22
018 41 Dubnica nad Váhom
autorizovaný architekt 2421 AA

Mobil: +421 907 553 833
Email: martin.butora2@gmail.com

IČO: 47990210
DIČ: 1080819553