názov: Rodinný dom
návrh: 2020
realizácia: 2021 – 2024
veľkosť: 367 m2
miesto: Veľký Kolačín
architekt: Ing. arch. Lubomír Bútora

Pozemok pre uvažovanú výstavbu samostatne stojaceho rodinného domu sa nachádza v katastrálnom území Veľký Kolačín, v novej lokalite rodinných domov s názvom Medové lúky. Tvoria ho dve parcely číslo KN-C 778/150 a 778/78.  Pôdorysne je pozemok tvaru nepravidelného n-uholníka. V prednej časti od miestnej asfaltovej prístupovej komunikácie sa pozemok zároveň zakrivuje do oblúka súhlasne s komunikáciou. V pozdĺžnom aj priečnom smere je celý pozemok svahovitý s klesaním smerom od vstupu na pozemok do záhrady ako aj na obidve strany súbežne s cestou, nakoľko sa nachádza na vrchole kopca.  Z ostatných strán sa v bezprostrednej blízkosti riešeného domu na tejto strane komunikácie nachádzajú pozemky zatiaľ bez akejkoľvek zástavby rodinnými domami. Navrhovaná stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Nová Dubnica a v súlade s regulatívmi obytného súboru Medové lúky.

 

Navrhovaný samostatne stojaci rodinný dom má nepravidelný a značne členitý pôdorysný tvar, reagujúci na zakrivenie priľahlej komunikácie a zohľadňujúci atraktívne panoramatické výhľady smerom do záhradnej časti pozemku. Rodinný dom je čiastočne podpivničený v súlade s klesaním pozemku smerom do záhrady (približne v polovici plochy). Prízemie je nad celým suterénom a naviac sa výrazne rozširuje aj smerom ku ceste, kopírujúc jej zakrivenie. Zo strany od ulice je stavba vnímaná ako jednopodlažná, s výškovým posunutím podlahy garáže pre 4 osobné motorové vozidlá o 0,75 m nižšie oproti podlahe prízemia rodinného domu. Zo zadnej strany je dom už vizuálne jasne vnímaný ako dvojpodlažný. Rodinný dom v prízemí tvoria celkom tri navzájom posunuté hmoty, ktoré sú zastrešené plochou strechou.

 

Hlavný vstup do rodinného domu v prízemí je umiestnený v strednej hmote a je bohato zastrešený a chránený pred nepriazňou počasia vysunutou konzolou. Z pravej strany vstupu je umiestnená garáž pre 4 osobné motorové vozidlá. Výškový rozdiel medzi podlahou domu a garáže je prekonaný vyrovnávacím schodiskom vo vstupnom zádverí, kde sa okrem zabudovaných šatníkových skríň nachádza aj priamo vetrané a oknom presvetlené pohotovostné WC s umývadlom. Zo zádveria sa prechádza do priestrannej dennej časti domu. Kuchyňa s linkou v tvare písmena U s varným ostrovčekom a barovým sedením je prepojená s jedálňou a obývacou izbou. Pri kuchyni je umiestnená aj komora na potraviny. Súčasťou obývacej izby je jednoramenné schodisko do suterénu a celozasklený krb oddeľujúci iba opticky obývaciu časť od jedálenskej. Zasklená stena na celú šírku a výšku obývačky a aj pozdĺž časti jednej kolmej steny zboku umožňuje nerušené panoramatické výhľady do krajiny a zároveň cez posuvné dvere sprístupňuje čiastočne krytú terasu s vonkajším bazénom. Z obývacej izby je prístupná spálňa rodičov s rovnako výrazným zasklením fasády a výhľadmi do krajiny, ako má obývacia izba. Ku spálni prislúcha priestranný šatník a samostatná kúpeľňa. Popri kuchyni je prechod do chodby, na ktorú je naviazaná nočná časť rodinného domu v jeho prízemí. Smerom do ulice je orientovaná pracovňa, druhá kúpeľňa a samostatný šatník pre izby na tejto strane domu. Smerom do záhrady sú orientované dve detské izby, ktoré sú cez zasklené steny s integrovanými posuvnými dverami napojené na rovnakú terasu s bazénom, ako obývacia izba. Z terasy je potom vyrovnávacím jednoramenným kovovým schodiskom zabezpečený prístup do nižšie položenej záhrady.

 

Do suterénu rodinného domu je zabezpečený vnútorný prístup schodiskom z obývacej izby. Rozhodujúcu časť pôdorysu suterénu zaberajú priestory pre fitness, ktoré sa rozprestierajú na obidve strany od schodiska. Na pravej strane dispozície sa nachádza šatník na veci potrebné pre športové aktivity majiteľov a kúpeľňa na očistu po športovaní. Na opačnej strane dispozície sa nachádza technická miestnosť, v ktorej sú sústredené všetky technológie a zariadenia potrebné pre prevádzku rodinného domu. Obvodové steny fitness sú opäť tvorené veľkou zasklenou stenou, rovnako ako pri obývačke a spálni rodičov, aby bol zabezpečený priamy vizuálny kontakt s okolitou prírodnou scenériou. Cez posuvné dvere v tejto zasklenej stene smerom ku bazénovej časti je východ na dolnú nekrytú terasu. Z priestoru fitness je prechod do miestnosti, kde sa nachádza bazénová technológia a je tu možné uskladniť aj sezónny záhradný nábytok.