názov: Rodinný dom
návrh: 2021
status: vo výstavbe
veľkosť: 300 m2
miesto: Pruské
architekt: Ing. arch. Martin Bútora

Objekt samostatne stojaceho rodinného domu je navrhovaný do novovznikajúcej obytnej štruktúry v lokalite Nad Štepnicou v obci Pruské. Pozemok ohraničuje zo západnej strany nespevnená štrková prístupová komunikácia, z južnej a severnej strany parcely určené na výstavbu rodinných domov a z východnej strany poľnohospodársky využívané územie. Terén pozemku je výrazne svažitý so sklonom 20° – 30° a nachádza sa nad úrovňou štrkovej prístupovej cesty. Súbežne s ňou vo vzdialenosti cca 7 m a o 4,5 m nižšie je vedená asfaltová komunikácia, pozdĺž ktorej je zo západnej strany vyformovaná uličná zástavba rodinných domov. Komunikácie sú oddelené zatrávneným svahom so vzrastlou zeleňou. Pôdorysne má pozemok štvorcový tvar s dĺžkou strany približne 25 m.

 

Rodinný dom pozostáva z dvoch samostatných bytových jednotiek pre viacgeneračné bývanie a podnikateľskej prevádzky obyvateľov domu – fotoateliéru. Dom je riešený ako poschodový objekt s jedným podzemným a jedným nadzemným podlažím. Vzhľadom na geomorfológiu pozemku je vstup do objektu umiestnený na čelnej fasáde podzemného podlažia, ktoré zahŕňa primárne priestory fotoateliéru a dvojizbový byt pre staršiu generáciu obyvateľov. Presvetlenie obytných priestorov bytu zabezpečuje oporný múr na južnej hranici pozemku. Súčasťou podzemného podlažia je technické zázemie objektu a centrálne umiestnené dvojramenné schodisko. Nadzemné podlažie tvorí v celom objeme štvorizbový byt mladšej generácie. Dôraz v návrhu bol kladený nielen na kvalitu vnútorných priestorov, ale aj na ich dostatočnú plošnú výmeru. Miestnosti s obytnou funkciou a pracovné priestory sú situované na južnú a západnú stranu do ulice tak, aby dosahovali čo najlepšie preslnenie a kontakt s exteriérom. Zázemie domu (technická miestnosť, komora na potraviny) a obslužné priestory (schodisko, kúpeľňa, wc,…) sú umiestnené na východnú stranu do svahu.

 

Hlavnou myšlienkou konceptu domu je snaha o prepojenie interiéru a exteriéru – človeka a vonkajšieho prostredia, ktoré je najväčšou hodnotou bývania v rodinnom dome. Toto sa dosahuje kompozíciou priestorov, ale najmä okennými otvormi s dostatočnou mierou zasklenia. Okenné otvory sú rozmiestnené rovnomerne po obvode fasády, čím sa dosahuje preslnenie všetkých miestností počas dňa a priečne prevetranie domu. Každý byt má vlastnú terasu, resp. exteriérový priestor. Rodinný dom má členitú kompozíciu vychádzajúcu z výraznej geomorfológie a viacerých samostatných prevádzok. Ako celok však napriek tomu pôsobí kompaktným dojmom. Tvarovanie domu spája tradičný vzhľad so šikmou strechou a moderné prvky kubických tvarov. Táto kombinácia vytvára jemnú dynamiku a napätie. Plastickosť návrhu dotvára zapustenie hlavného vstupu do domu prekryté hornou terasou, vysunutie priestoru spálne na poschodí tieniace priestoru kuchyne ako aj oddelenie dennej a nočnej zóny bytu na poschodí do dvoch samostatných hmôt. Celkové pôsobenie rodinného domu je harmonické vďaka ladnému napojeniu tvarov, použitým materiálom a ich zvolenej farebnosti. Rodinný dom svojím architektonickým tvarovaním a materiálovým riešením pôsobí nadčasovo a zapadá do okolitého prostredia.

 

Dispozícia a prevádzka rodinného domu je rozdelená do dvoch podlaží. Hlavný vstup do objektu je vzhľadom na prístup a organizáciu prevádzky umiestnený logicky v strede podzemného podlažia na západnej fasáde. Výškový rozdiel spevnenej plochy pred vstupom a úrovňou podzemného podlažia prekonávajú vonkajšie vyrovnávacie schody s podestou. Vstup je chránený pred nepriazňou počasia prekrytím terasy nadzemného podlažia. Vstupná predsieň je spoločná pre vchod do dvojizbového bytu a fotoateliéru na podzemnom podlaží ako aj pre vchod do štvorizbového bytu na nadzemnom podlaží.

 

Fotoateliér v severnej časti podzemného podlažia je otvorený priestor spájajúci kancelársku a pracovnú časť štúdia obyvateľov domu do jednej miestnosti. Štúdio sa venuje foteniu detí, rodín, tehotenských, glamour, produktových, profesionálnych ateliérových fotografií. Pre pracovnú časť štúdia bola zvolená vyššia svetlá výška miestnosti, a preto je podlaha v tejto časti ateliéru oproti kancelárskej časti znížená. Pre zákazníkov je v zadnej časti fotoateliéru vyčlenené samostatné wc s umývadlom.

 

Do dvojizbového bytu na podzemnom podlaží sa vstupuje cez predsieň s odkladacím priestorom pre kabáty. Predsieň nadväzuje priamo na obývaciu izbu spojenú s kuchyňou a jedálňou. Kuchyňa a jedáleň majú výhľad orientovaný do ulice, resp. predpolia domu. Z obývacej izby je bezbariérový východ na terasu, ktorá je vymedzená oporným múrom na južnej hranici pozemku. Nočná časť bytu zahŕňa spálňu a kúpeľňu spojenú s wc. Za nočnou zónou bytu je umiestnená technická miestnosť, ktorá slúži pre celý objekt. Okrem osadenia technológie na vykurovanie a vetranie bude využívaná aj ako práčovňa a sklad športových potrieb a záhradného náradia. Nachádza sa v nej aj pohotovostné wc a je prístupná z exteriéru aj interiéru.