názov: Rodinný dom Nimnica
návrh: 2016
status: vo výstavbe
veľkosť: 215 m²
miesto: Nimnica
architekt: Ing. arch. Martin Bútora

Objekt samostatne stojaceho rodinného domu je  navrhovaný do novovznikajúcej obytnej štruktúry v extraviláne obce Nimnica. Pozemok ohraničuje z južnej strany stavba rodinného domu, z ostatných strán les a lúky. Terén pozemku je svažitý, s pomerne výrazným výškovým prevýšením.

 

Rodinný dom je umiestnený pozdĺž južnej a západnej hranice pozemku v smere spádnice terénu. Orientácia a osadenie domu vychádza z úzkeho, lineárneho tvaru parcely. Reaguje na svažitosť terénu a orientáciu k svetovým stranám. Navrhované umiestnenie vytvára na pozemku predpolie pred domom na parkovanie obyvateľov a návštev a chránený intímny priestor záhrady. Prístup a vjazd na pozemok je po spoločne využívanej spevnenej ploche, ktorá sa napája na miestnu obslužnú komunikáciu.

 

Rodinný dom je navrhnutý pre potreby 4-5 člennej rodiny. Dôraz v návrhu bol kladený nielen na kvalitu priestorov, ale aj na ich dostatočnú plošnú výmeru. Miestnosti s obytnou funkciou sú situované prevažne na východnú a južnú stranu s výhľadom do okolitej krajiny a záhrady tak, aby dosahovali čo najlepšie preslnenie v dopoludňajších hodinách dňa. Obývacia miestnosť je vzhľadom dispozíciu a orientáciu pozemku umiestnená čiastočne aj na severnú stranu, kde sa napája na záhradnú terasu. Zázemie domu je umiestnené rovnomerne v rámci domu tak, aby tieto miestnosti logicky nadväzovali na obytný priestor domu. Západná strana domu je zapustením do svahu redukovaná prevažne na tieto funkcie. Garáž a úložné priestory nadväzujú z juhu na vjazd na pozemok, resp. na vstup do domu.

 

Hlavnou myšlienkou konceptu domu je snaha o prepojenie interiéru a exteriéru – človeka a vonkajšieho prostredia, ktoré je najväčšou hodnotou bývania v rodinnom dome. Toto sa dosahuje kompozíciou priestorov, ale najmä okennými otvormi s dostatočnou mierou zasklenia siahajúcimi od úrovne podlahy takmer až po strop. Rodinný dom postavený na krížení dvoch hranolových hmôt pôsobí kompaktne a sebavedomo. Citlivé zapustenie spodného podlažia pozdĺž svahu je v protiklade s otočeným horným podlažím a jeho vykonzolovaním do priestoru. Táto ich vzájomná poloha prináša kompozičné napätie a dynamiku. Kubické tvary s veľkými otvormi odkazujú na moderný štýl architektúry.

 

Rodinný dom je dvojpodlažný objekt s jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím. Nadzemné podlažie zahŕňa dennú časť domu, podzemné podlažie nočnú časť domu. Hlavný vstup je vzhľadom na organizáciu prevádzky a terénny profil umiestnený na poschodí z južnej strany. Je prístupný vonkajším schodiskom a terasou umiestnenou nad garážou. Vstup je chránený pred nepriazňou počasia prestrešením konzolou. Na vstupnú predsieň nadväzuje odkladací priestor pre kabáty, sekundárne WC a  priamy vstup do dennej časti, v ktorej sa odohráva každodenný spoločný život obyvateľov domu. Denná časť je otvorená, reprezentuje ju obývacia izba spojená do jedného veľkého priestoru spolu s kuchyňou a jedálenským kútom. Kuchyňa je opticky prepojená so vstupným priestorom a južnou terasou, je k nej priradená komora na potraviny aj pracovný ostrov. Obývacia izba je doplnená krbom a má priamy východ na záhradnú terasu. S terasou a okolitým prírodným prostredím je prepojená pomocou zasklenej steny, ktorá poskytuje celoročne príjemný kontakt s exteriérom. Všetky zasklené plochy je možno zakryť vonkajšími žalúziami, čím sa zabraňuje prípadnému prehrievaniu priestorov počas slnečných dní. Z obývacej izby je prístupná aj hosťovská izba. Je orientovaná na južnú stranu, má samostatnú kúpeľňu a priestor na šatník. Z kúpeľne je možný prechod do technickej miestnosti, ktorá bude slúžiť aj ako práčovňa a sušiareň prádla. Podzemné podlažie je vertikálne prepojené s obývacou izbou lomenicovým schodiskom. Zahŕňa nočnú časť domu. Tvoria ju miestnosti oddychového charakteru, ktoré poskytujú zvýšené súkromie obyvateľov domu. Nočná časť domu je priestorovo rozdelená na samostatné miestnosti pre rodičov a pre deti. Rovnako ako obývacia izba aj tieto izby majú kontakt s exteriérom cez zasklené steny umožňujúce východ na terasu. Izby sú prepojené chodbou, majú spoločnú kúpeľňu a WC. V podzemnom podlaží je umiestnená aj garáž pre 1 osobné auto a sklad náradia. V garáži je dostatočné miesto aj pre parkovanie bicyklov a zriadenie malej dielne. Garáž je prepojená predsieňou s  chodbou podzemného podlažia, čím je umožnený pohodlný vstup do domu.