názov: Rodinný dom Nemšová
návrh: 2015
realizácia: 2015 – 2017
veľkosť: 150 m²
miesto: Nemšová
architekt: Ing. arch. Martin Bútora

Objekt samostatne stojaceho prízemného rodinného domu je navrhovaný do novovznikajúcej obytnej štruktúry v Nemšovej. Pozemok ohraničuje zo severnej strany novostavba rodinného domu, zo západu a juhu miestna obslužná komunikácia a z východnej strany kanál vodného toku. Terén pozemku je rovinatý, bez výrazných výškových prevýšení, v časti sa však nachádza  pod úrovňou okolitej prístupovej komunikácie.

 

Rodinný dom je umiestnený vzhľadom na regulatívy územia pozdĺž západnej hranice pozemku s odstupovou vzdialenosťou 5,0 m a pozdĺž severnej hranice pozemku s odstupovou vzdialenosťou 3,0 m a zároveň 7,0 m od susednej rozostavanej stavby. Navrhované umiestnenie vytvára na pozemku predpolie pred domom na parkovanie obyvateľov a návštev a chránený intímny priestor záhrady.  Prístup a vjazd na pozemok je priamo z miestnej obslužnej komunikácie.

 

Rodinný dom je navrhnutý pre potreby 4-5 člennej rodiny. Dôraz bol kladený nielen na kvalitu priestorov, ale aj na dostatočnú plošnú výmeru priestorov. Miestnosti s obytnou funkciou sú situované prevažne na východnú a južnú stranu s výhľadom do záhrady tak, aby dosahovali čo najlepšie preslnenie v dopoludňajších hodinách dňa. Niektoré miestnosti (hosťovská izba, kuchyňa) sú orientované na západnú stranu, ktorá poskytuje kontakt s uličným priestorom a preslnenie v poobedňajších hodinách. Zázemie domu je umiestnené rovnomerne v rámci domu tak, aby tieto miestnosti logicky nadväzovali na obytný priestor domu.

 

Hlavnou myšlienkou konceptu domu je snaha o prepojenie interiéru a exteriéru – človeka a vonkajšieho prostredia, ktoré je najväčšou hodnotou bývania v rodinnom dome. Toto sa dosahuje kompozíciou priestorov, ale najmä okennými otvormi s dostatočnou mierou zasklenia siahajúcimi od úrovne podlahy po strop. Prízemný rodinný dom postavený na pôdoryse tvaru L pôsobí kompaktným dojmom. Obe krídla domu spája asymetricky položená sedlová strecha s nízkym sklonom, ktorej presah prekrýva priedomie aj záhradnú terasu. Hravosť jednoduchej formy vytvára kosé zalomenie tvarov otvárajúce náruč domu do vonkajšieho prostredia. Vnáša do domu dynamiku a modernosť.

 

Rodinný dom je jednopodlažný objekt bez podpivničenia. Hlavný stup do domu je umiestnený na západnej strane a je krytý presahom strechy. Na vstupnú predsieň nadväzuje hosťovská izba, odkladací priestor pre kabáty, sekundárne WC a zároveň priamy vstup do dennej časti, v ktorej sa odohráva každodenný spoločný život obyvateľov domu. Denná časť je otvorená, reprezentuje ju obývacia izba spojená do jedného veľkého priestoru spolu s kuchyňou a jedálenským kútom. Kuchyňa je opticky prepojená s uličným priestorom, je k nej priradená komora na potraviny aj pracovný ostrov. Obývacia izba je doplnená krbom a má priamy východ na záhradnú terasu. So záhradou je prepojená pomocou zasklenej steny, ktorá poskytuje celoročne príjemný kontakt s exteriérom. Zasklené plochy je možno zakryť vonkajšími žalúziami, čím sa zabraňuje prípadnému prehrievaniu priestoru počas slnečných dní. Nočnú časť tvoria miestnosti oddychového charakteru, ktoré poskytujú zvýšené súkromie obyvateľov domu. Nočná časť domu je priestorovo rozdelená na samostatné miestnosti pre rodičov a pre deti. Spálňa rodičov nadväzuje na obývaciu izbu a tvorí kratšie krídlo L-pôdorysu. Jej príslušenstvo tvorí malá kúpeľňa a samostatný šatník. Rovnako ako obývacia izba aj spálňa rodičov má kontakt s exteriérom cez zasklenú stenu umožňujúcu východ na terasu. Spálne detí sú umiestnené v dlhšom krídle L-pôdorysu. S dennou časťou sú prepojené krátkou chodbou s úložným priestorom a pracovným miestom. Aj detské izby sú orientované do záhrady a majú samostatnú kúpeľňu s WC. Technická miestnosť domu sa nachádza medzi hosťovskou izbou a spálňou rodičov. Prístupná je zvonku zo severnej fasády domu.