názov: Rodinný dom
návrh: 2022
status: vo výstavbe
veľkosť: 165 m2
miesto: Horná Súča
architekt: Ing. arch. Martin Bútora

Objekt samostatne stojaceho rodinného domu je navrhovaný do ustálenej uličnej zástavby v juhovýchodnej časti obce Horná Súča na parcele číslo KN-C 623. Na parcele pôvodne stál rodinný dom s.č. 10, ktorý bol kompletne odstránený. Pozemok ohraničuje z juhozápadnej strany cesta III/1882, z juhovýchodnej a severozápadnej strany stavba susedného rodinného domu a smerom na severovýchod pokračuje záhrada a nedokončená stavba rodinného domu s.č. 11. Terén pozemku je v prednej časti rovinatý, bez výrazných výškových prevýšení. V zadnej časti pozemku terén plynule stúpa. Pôdorysne je pozemok v tvare obdĺžnika s dĺžkami strán približne 19×40 m.

 

Rodinný dom je umiestnený pozdĺž severozápadnej hranice pozemku s odstupom 2,0 m. Uličná línia nie je definovaná záväznými regulatívmi. Je navrhnutá vzhľadom na okolitú zástavbu rodinných domov s odstupom 4,5 m od hranice pozemku. Osadenie domu vychádza z tvaru parcely a orientácie k svetovým stranám. Navrhované umiestnenie vytvára na pozemku predpolie pred domom a chránený intímny priestor záhrady. Prístup na parcelu je riešený z asfaltovej cesty III/1882, ktorá ju ohraničuje z juhozápadnej strany. Z cesty III/1884 bude realizovaný vjazd aj výjazd na parkovaciu plochu pred domom. Pre parkovanie obyvateľov domu sú vytvorené dve prekryté parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá na parkovacej ploche pred domom formou spevnenej plochy z betónovej dlažby.

 

Rodinný dom je navrhnutý pre potreby 4-5 člennej rodiny a je riešený ako jednopodlažný objekt s obytným podkrovím. Dôraz v návrhu bol kladený nielen na kvalitu vnútorných priestorov, ale aj na ich dostatočnú plošnú výmeru. Miestnosti s obytnou funkciou sú situované do ulice aj záhrady tak, aby dosahovali čo najlepšie preslnenie v rôznych častiach dňa a kontakt s exteriérom. Vstupné priestory a zázemie domu (kúpeľňa, wc,…) sú umiestnené na juhozápadnú stranu do ulice. Prízemie a podkrovie sú v interiéri vertikálne prepojené centrálne umiestneným dvojramenným schodiskom. Hlavnou myšlienkou konceptu domu je snaha o prepojenie interiéru a exteriéru – človeka a vonkajšieho prostredia, ktoré je najväčšou hodnotou bývania v rodinnom dome. Toto sa dosahuje kompozíciou priestorov, ale najmä okennými otvormi s dostatočnou mierou zasklenia. Okenné otvory sú rozmiestnené rovnomerne po obvode fasády, čím sa dosahuje preslnenie všetkých miestností počas dňa a priečne prevetranie domu. Rodinný dom má jednoduchú kompozíciu založenú na L-pôdoryse a pôsobí kompaktným dojmom. Tvarovanie domu spája tradičný vzhľad so šikmou strechou a moderné prvky kubických tvarov. Táto kombinácia vytvára jemnú dynamiku a napätie. Plastickosť návrhu dotvára zapustenie hlavného vstupu do domu, prekrytie terasy a tiež posunutie miestnosti spálne z uličnej línie. Celkové pôsobenie rodinného domu je harmonické vďaka ladnému napojeniu tvarov, použitým materiálom a ich zvolenej farebnosti. Rodinný dom svojím architektonickým tvarovaním a materiálovým riešením pôsobí nadčasovo a zapadá do okolitého vidieckeho prostredia.

 

Rodinný dom je jednopodlažný objekt s obytným podkrovím. Hlavný vstup do domu je vzhľadom na prístup a organizáciu prevádzky umiestnený na severozápadnej strane. Vstup je chránený pred nepriazňou počasia závetrím a vodorovnou konzolou. Na vstupnú predsieň s odkladacím priestorom na kabáty nadväzuje technická miestnosť, wc, kúpeľňa a chodba prepájajúca dennú a nočnú zónu. Popri chodbe sú v strede dispozície umiestnené úložné a skladové priestory – šatník, komora na potraviny – ako aj schodisko vedúce do podkrovných priestorov. Denná časť, v ktorej sa odohráva každodenný spoločný život obyvateľov domu, je otvorená a reprezentuje ju priestranná obývacia izba spojená do jedného veľkého priestoru spolu s kuchyňou a jedálenským kútom. V interiéri je navrhovaný krb ako priestorová dominanta aj ako deliaci prvok medzi jednotlivými zónami obytného priestoru. Pôsobí vzdušne vďaka otvorenému pohľadovému krovu. Obývacia izba sa opticky prepája so záhradou pomocou zasklených stien, ktoré poskytujú celoročne príjemný kontakt s exteriérom. Zasklené plochy je možno zakryť vonkajšími žalúziami, čím sa zabráni prípadnému prehrievaniu priestoru počas slnečných dní. Obývacia izba umožňuje  priamy východ na veľkoryso riešenú terasu. Nočnú časť tvoria miestnosti oddychového charakteru, ktoré poskytujú zvýšené súkromie obyvateľov domu. Nočná časť domu je priestorovo rozdelená na samostatné miestnosti pre rodičov a pre deti. Spálňa rodičov sa nachádza na prízemí v kratšom krídle L-pôdorysu a má priamy východ na krytú časť terasy. Detské izby umiestnené vedľa seba v podkroví vytvárajú pohodlné miesto pre oddych a zábavu detí. Výhľad z nich je orientovaný do ulice. Hygienické zázemie v podkroví tvorí kúpeľňa spojená s wc. Všetky podkrovné priestory sú presvetlené aj strešnými oknami. Ako doplnková stavba k rodinnému domu je navrhovaný oceľový prístrešok na parkovanie s plochou strechou.