názov: Rodinný dom Dubnica nad Váhom
návrh: 2018
realizácia: 2018 – 2021
veľkosť: 230 m2
miesto: Dubnica nad Váhom
architekt: Ing. arch. Martin Bútora

Objekt samostatne stojaceho rodinného domu je navrhovaný do novovznikajúcej obytnej štruktúry v časti IBV Háje – II. kvadrant v Dubnici nad Váhom. Pozemok ohraničuje zo severozápadnej strany miestna obslužná komunikácia, zo SV a JZ strany parcely v budúcnosti plánovaných rodinných domov a z JV strany poľnohospodársky využívané územie. Terén pozemku je rovinatý, bez výrazných výškových prevýšení, v časti sa však nachádza  pod úrovňou okolitej prístupovej komunikácie. Pôdorysne je pozemok v tvare kosodĺžnika.

 

Rodinný dom je umiestnený vzhľadom na regulatívy územia pozdĺž severovýchodnej hranice pozemku. Uličná línia je dodržaná stanoveným odstupom 6,0 m. Osadenie domu vychádza z tvaru parcely a orientácie k svetovým stranám. Navrhované umiestnenie vytvára na pozemku predpolie pred domom na parkovanie obyvateľov a návštev a chránený intímny priestor záhrady.

 

Rodinný dom je navrhnutý pre potreby 4-5 člennej rodiny a je riešený ako prízemný objekt. Rodinný dom bez poschodia prináša pohodlnejšie bývanie a lepšie vnímanie priestoru. Dôraz v návrhu bol kladený nielen na kvalitu vnútorných priestorov, ale aj na ich dostatočnú plošnú výmeru. Miestnosti s obytnou funkciou sú situované prevažne na južnú stranu s výhľadom do okolitej krajiny a záhrady tak, aby dosahovali čo najlepšie preslnenie v dopoludňajších hodinách dňa. Hosťovská izba je vzhľadom na dispozíciu umiestnená na severovýchodnú stranu, garáž a vstupné priestory sú umiestnené na severnú stranu. Zázemie domu je umiestnené rovnomerne v rámci domu tak, aby tieto miestnosti logicky nadväzovali na obytný priestor domu. Hlavnou myšlienkou konceptu domu je snaha o prepojenie interiéru a exteriéru – človeka a vonkajšieho prostredia, ktoré je najväčšou hodnotou bývania v rodinnom dome. Toto sa dosahuje kompozíciou priestorov, ale najmä okennými otvormi s dostatočnou mierou zasklenia.  Okenné otvory sú rozmiestnené rovnomerne po obvode fasády, čím sa dosahuje preslnenie všetkých miestností počas dňa a priečne prevetranie domu. Priestorovú kvalitu vytvára v interiéri aj otvorenie obývacej izby až po konštrukciu krovu, ktorá je priznaná. Rodinný dom má jednoduchú kompozíciu založenú na L-pôdoryse a pôsobí kompaktným dojmom. Tvarovanie domu spája tradičný vzhľad so šikmou strechou a moderné prvky kubických tvarov. Táto kombinácia vytvára jemnú dynamiku a napätie. Plastickosť návrhu dotvára zapustenie hlavného vstupu do domu, vystupujúca garáž a prázdny objem záhradnej terasy. Celkové pôsobenie rodinného domu je harmonické vďaka ladnému napojeniu tvarov, použitým materiálom a ich zvolenej farebnosti. Rodinný dom svojím architektonickým tvarovaním a materiálovým riešením pôsobí nadčasovo a zapadá do okolitého mestského prostredia.

 

Rodinný dom je jednopodlažný objekt. Hlavný vstup do domu je vzhľadom na prístup a organizáciu prevádzky umiestnený logicky na severozápadnej strane a je krytý závetrím. Z čela domu je navrhnutý aj vjazd do garáže pre 2 osobné autá. V garáži je dostatočné miesto aj pre parkovanie bicyklov a zriadenie malej dielne. Vstup do domu a garáž sú prepojené predsieňou, z ktorej je prístupný aj šatník a wc. Z predsiene sa vchádza priamo do dennej časti, v ktorej sa odohráva každodenný spoločný život obyvateľov domu. Denná časť je otvorená, reprezentuje ju priestranná obývacia izba spojená do jedného veľkého priestoru spolu s kuchyňou a jedálenským kútom. Ku kuchyni je priradená malá komora na potraviny. Obývacia izba sa opticky prepája so záhradou pomocou zasklenej steny ktorá poskytuje celoročne príjemný kontakt s exteriérom. Zasklené plochy je možno zakryť vonkajšími žalúziami, čím sa zabráni prípadnému prehrievaniu priestoru počas slnečných dní. Obývacia izba umožňuje  priamy východ na veľkoryso riešenú terasu. Je v nej navrhovaný krb. Celý priestor dennej časti je vzdušný a svetlý vďaka otvorenému pohľadovému krovu a trojici strešných okien. Nočnú časť tvoria miestnosti oddychového charakteru, ktoré poskytujú zvýšené súkromie obyvateľov domu. Nočná časť domu je priestorovo rozdelená na samostatné miestnosti pre rodičov a pre deti. Prepája ich chodba vedúca z obývacej izby. Je presvetlená zhora dvomi strešnými svetlíkmi, čím aj tento úzky priestor dostáva dostatočnú svetlosť a vzdušnosť. Spálňa rodičov sa nachádza v najvzdialenejšej časti domu a poskytuje tým najvyššiu mieru súkromia. Jej príslušenstvo tvorí kúpeľňa a samostatný šatník. Detské izby sú priestranné a vytvárajú pohodlné miesto pre oddych a zábavu detí. Spálňa rodičov a detské izby majú priamy východ na terasu. Terasa bude tienená slnečnými plachtami. Doplnkovou miestnosťou v nočnej časti domu je hosťovská izba, ktorá bude slúžiť predovšetkým návštevám. Možno ju využiť aj ako pracovňu či hobby miestnosť. K spálňam je priradená spoločná kúpeľňa a technická miestnosť, ktorá bude slúžiť aj ako práčovňa a sušiareň prádla. V garáži sú umiestnené podkrovné sklápacie segmentové schody, ktoré vertikálne prepájajú prízemie a povalový priestor.