názov: Rodinný dom
návrh: 2022-2023
status: projekt pre stavebné povolenie
veľkosť: 400 m2
miesto: Dubnica nad Váhom
architekt: Ing. arch. Martin Bútora

Objekt samostatne stojaceho rodinného domu je navrhovaný do vyformovanej obytnej štruktúry na ulici Cédrová v časti IBV Háje – II. kvadrant v Dubnici nad Váhom na parcelách číslo KN-C 2300/255 a 2300/433. Pozemok ohraničuje z juhovýchodnej strany miestna prístupová komunikácia a z ostatných strán susedné rodinné domy. Terén pozemku je približne rovinatý s výškovými rozdielmi do 1 m, nachádza sa však v celej ploche pod úrovňou prístupovej komunikácie. Pôdorysne je pozemok v tvare kosodĺžnika s dĺžkami strán približne 21,5 x 44,5-51,5 m.

 

Návrh rodinného domu vychádza zo schválených regulatívov územia pre lokalitu rodinných domov v urbanistickom okrsku „O-Háje“. Rodinný dom je umiestnený pozdĺž severovýchodnej hranice pozemku s odstupom 2,0 m. Od juhozápadnej hranice pozemku je rodinný dom vzdialený približne 5,8 m. Uličná línia je dodržaná stanoveným odstupom 5,0 m vo východnom rohu domu. Osadenie domu vychádza z tvaru parcely a orientácie k svetovým stranám. Navrhované umiestnenie vytvára na pozemku predpolie pred domom a chránený intímny priestor záhrady. Prístup a vjazd na pozemok je riešený priamo z miestnej obslužnej komunikácie. Parkovanie pre obyvateľov je riešené dvojgarážou, ktorá je súčasťou rodinného domu. Ďalšie dve parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá návštev sú vytvorené na odstavnej ploche pred domom formou spevnenej plochy z betónovej dlažby.

 

Rodinný dom je navrhnutý pre potreby 4-5 člennej rodiny a je riešený ako jednopodlažný objekt s obytným podkrovím. Dôraz v návrhu bol kladený nielen na kvalitu vnútorných priestorov, ale aj na ich dostatočnú plošnú výmeru. Miestnosti s obytnou funkciou sú situované do ulice aj záhrady tak, aby dosahovali čo najlepšie preslnenie v rôznych častiach dňa a kontakt s exteriérom. Vstupné priestory a zázemie domu (technická miestnosť, wc, dvojgaráž…) sú umiestnené na severovýchodnú stranu. Prízemie a podkrovie sú v interiéri vertikálne prepojené jedným centrálne umiestneným schodiskom. Hlavnou myšlienkou konceptu domu je snaha o prepojenie interiéru a exteriéru – človeka a vonkajšieho prostredia, ktoré je najväčšou hodnotou bývania v rodinnom dome. Toto sa dosahuje kompozíciou priestorov, ale najmä okennými otvormi s dostatočnou mierou zasklenia. Okenné otvory sú rozmiestnené rovnomerne po obvode fasády, čím sa dosahuje preslnenie všetkých miestností počas dňa a priečne prevetranie domu. Rodinný dom má jednoduchú lineárnu kompozíciu založenú na U-pôdoryse a pôsobí členitým dojmom. Tvarovanie domu spája tradičný vzhľad domu so šikmou strechou a moderné prvky kubických tvarov. Nočná a denná časť domu sú rozdelené do dvoch samostatných objemov s podkrovím zastrešeným sedlovými strechami. Spojené sú užšou prízemnou časťou s plochou strechou, ktorá okrem komunikačného spojenia vytvára vnútorný dvor – pátio. Táto kombinácia vytvára jemnú dynamiku a napätie. Plastickosť návrhu dotvára zapustenie hlavného vstupu do domu. Hrebene šikmých striech sú orientované rovnobežne s ulicou, štítové steny smerujú k susediacim rodinným domom. Celkové pôsobenie rodinného domu je harmonické vďaka ladnému napojeniu tvarov, použitým materiálom a ich zvolenej farebnosti. Rodinný dom svojím architektonickým tvarovaním a materiálovým riešením pôsobí nadčasovo a zapadá do okolitého mestského prostredia.

 

Rodinný dom je jednopodlažný objekt s obytným podkrovím. Hlavný vstup do domu je vzhľadom na prístup a organizáciu prevádzky umiestnený v strede na severovýchodnej strane. Vstup je chránený pred nepriazňou počasia závetrím. Z čela domu je navrhnutý aj vjazd do garáže pre 2 osobné autá. V garáži je dostatočné miesto aj pre parkovanie bicyklov a zriadenie malej dielne. Vstup do domu a garáž sú prepojené priestrannou predsieňou. Na vstupnú predsieň nadväzuje odkladací priestor na kabáty a centrálna chodba, ktorá komunikačne spája dennú a nočnú zónu. V strednej spojovacej časti domu s plochou strechou nadväzuje na chodbu technická miestnosť a wc. Chodba má tiež východ na vnútornú terasu (pátio) a slúži ako spoločenský oddychový priestor. Centrálna chodba prechádza ďalej priamo do dennej časti, v ktorej sa odohráva každodenný spoločný život obyvateľov domu. Denná časť domu je umiestnená v samostatnom objeme (kratšie krídlo U-pôdorysu orientované do záhrady) so šikmou sedlovou strechou. Je otvorená, reprezentuje ju priestranná obývacia izba spojená do jedného veľkého priestoru spolu s kuchyňou a jedálenským kútom. Ku kuchyni je priradená malá komora na potraviny. Celý priestor dennej časti je vzdušný a svetlý vďaka otvorenému pohľadovému krovu a trojici strešných okien. Obývacia izba sa opticky prepája so záhradou pomocou zasklenej steny ktorá poskytuje celoročne príjemný kontakt s exteriérom. Zasklené plochy je možné zakryť vonkajšími žalúziami, čím sa zabráni prípadnému prehrievaniu priestoru počas slnečných dní. Obývacia izba umožňuje  priamy východ na veľkoryso riešenú terasu s vonkajším bazénom. Nočnú časť tvoria miestnosti oddychového charakteru, ktoré  poskytujú zvýšené súkromie obyvateľov domu. Je taktiež umiestnená v samostatnom objeme (dlhšie krídlo U-pôdorysu orientované do ulice) so šikmou sedlovou strechou. Nočná časť domu je priestorovo rozdelená na samostatné miestnosti pre rodičov a pre deti. Detské izby a spoločná kúpeľňa sa nachádzajú na prízemí. Detské izby sú priestranné a vytvárajú pohodlné miesto pre oddych a zábavu detí. Výhľad z nich je orientovaný k susednému rodinnému domu a do ulice. Spálňa rodičov sa nachádza v podkroví v najvzdialenejšej časti domu a poskytuje tým najvyššiu mieru súkromia. Jej príslušenstvo tvorí kúpeľňa s wc a šatník. V podkroví je vytvorený priestor pre pracovňu, resp. hosťovskú izbu. Všetky podkrovné priestory sú presvetlené najmä strešnými oknami.