názov: Rodinný dom Dubnica nad Váhom
návrh: 2019
realizácia: 2019 – 2021
veľkosť: 160 m2
miesto: Dubnica nad Váhom
architekt: Ing. arch. Martin Bútora

Objekt samostatne stojaceho rodinného domu je navrhovaný do novovznikajúcej obytnej štruktúry v časti IBV Háje – II. kvadrant v Dubnici nad Váhom na parcele číslo KN 2300/590. Pozemok ohraničuje zo severozápadnej a juhozápadnej strany miestna obslužná komunikácia, zo SV strany parcela určená na výstavbu rodinného domu a z JV strany poľnohospodársky využívané územie. Terén pozemku je rovinatý, bez výrazných výškových prevýšení, v časti sa však nachádza  pod úrovňou okolitej prístupovej komunikácie. Pôdorysne je pozemok v tvare kosodĺžnika.

 

Rodinný dom je umiestnený vzhľadom na regulatívy územia pozdĺž severovýchodnej hranice pozemku. Uličná línia je dodržaná stanoveným odstupom 6,0 m. Osadenie domu vychádza z tvaru parcely a orientácie k svetovým stranám. Navrhované umiestnenie vytvára na pozemku predpolie pred domom na parkovanie obyvateľov a návštev a chránený intímny priestor záhrady. Prístup a vjazd na pozemok je riešený priamo z miestnej obslužnej komunikácie.

 

Rodinný dom je navrhnutý pre potreby 3-4 člennej rodiny a je riešený ako prízemný objekt. Rodinný dom bez poschodia prináša pohodlnejšie bývanie a lepšie vnímanie priestoru. Dôraz v návrhu bol kladený nielen na kvalitu vnútorných priestorov, ale aj na ich dostatočnú plošnú výmeru. Miestnosti s obytnou funkciou sú situované prevažne na južnú stranu s výhľadom do okolitej krajiny a záhrady tak, aby dosahovali čo najlepšie preslnenie v dopoludňajších hodinách dňa. Vstupné priestory, garáž a zázemie domu (kúpeľne, technická miestnosť,…) sú umiestnené na severnú stranu. Hlavnou myšlienkou konceptu domu je snaha o prepojenie interiéru a exteriéru – človeka a vonkajšieho prostredia, ktoré je najväčšou hodnotou bývania v rodinnom dome. Toto sa dosahuje kompozíciou priestorov, ale najmä okennými otvormi s dostatočnou mierou zasklenia.  Okenné otvory sú rozmiestnené rovnomerne po obvode fasády, čím sa dosahuje preslnenie všetkých miestností počas dňa a priečne prevetranie domu. Priestorovú kvalitu vytvára v interiéri aj prevýšenie obývacej izby vytvorené tvarom strešného väzníka. Rodinný dom má jednoduchú lineárnu kompozíciu a pôsobí kompaktným dojmom. Asymetrické tvarovanie domu spája tradičný vzhľad so šikmou strechou a moderné prvky kubických tvarov. Táto kombinácia vytvára jemnú dynamiku a napätie. Plastickosť návrhu dotvára vysunutie hlavného vstupu do domu, resp. zapustenie vjazdu do garáže. Objekt je akoby rozdelený na dve rôzne vysoké časti, ktoré sú vzájomne posunuté. Celkové pôsobenie rodinného domu je harmonické vďaka ladnému napojeniu tvarov, použitým materiálom a ich zvolenej farebnosti. Rodinný dom svojím architektonickým tvarovaním a materiálovým riešením pôsobí nadčasovo a zapadá do okolitého mestského prostredia. Doplnený je dvomi doplnkovými drobnými stavbami – prístreškom na parkovanie a vonkajším bazénom.

 

Rodinný dom je jednopodlažný objekt. Hlavný vstup do domu je vzhľadom na prístup a organizáciu prevádzky umiestnený logicky na severozápadnej strane a je krytý konzolou. Z čela domu je navrhnutý aj vjazd do garáže pre 1 osobné auto. V garáži je dostatočné miesto aj pre parkovanie bicyklov a zriadenie malej dielne. Vstup do domu a garáž sú oddelené, avšak obe nadväzujú na obytný priestor. K vstupnej predsieni je priradený otvorený šatník. Z predsiene sa vchádza priamo do dennej časti, v ktorej sa odohráva každodenný spoločný život obyvateľov domu. Denná časť je otvorená, reprezentuje ju priestranná obývacia izba spojená do jedného veľkého priestoru spolu s kuchyňou a jedálenským kútom. V blízkosti kuchyne je priradená malá komora na potraviny. Obývacia izba sa opticky prepája so záhradou pomocou zasklenej steny ktorá poskytuje celoročne príjemný kontakt s exteriérom. Zasklené plochy je možno zakryť vonkajšími žalúziami, čím sa zabráni prípadnému prehrievaniu priestoru počas slnečných dní. Obývacia izba umožňuje  priamy východ na veľkoryso riešenú terasu. V interiéri je navrhovaný aj krb. Celý priestor dennej časti je vzdušný a svetlý vďaka prevýšenému šikmému podhľadu. Nočnú časť tvoria miestnosti oddychového charakteru, ktoré  poskytujú zvýšené súkromie obyvateľov domu. Nočná časť domu je priestorovo rozdelená na samostatné miestnosti pre rodičov a pre deti. Prepája ich chodba vedúca z obývacej izby. Je presvetlená preskleným dverným otvorom, ktorý slúži ako východ na terasu. Týmto aj úzky priestor chodby dostáva dostatočnú svetlosť a vzdušnosť. Spálňa rodičov sa nachádza v najvzdialenejšej časti domu a poskytuje tým najvyššiu mieru súkromia. Jej príslušenstvo tvorí menšia kúpeľňa a vstavaný šatník. Detská izba a pracovňa umiestnené vedľa seba sú priestranné miestnosti a vytvárajú pohodlné miesto pre oddych a zábavu detí, resp. prácu rodičov. Pracovňa aj detská izba majú priamy východ na terasu. Terasa bude tienená slnečnými plachtami napnutými na oceľovej konštrukcii. V blízkosti garáže je priradená technická miestnosť a spoločná veľká kúpeľňa. Popri týchto miestnostiach vedie krátka chodba so vstavaným šatníkom, ktorá prepája garáž a obytný priestor domu. Ako doplnková stavba k rodinnému domu je navrhovaný oceľový prístrešok na parkovanie s plochou strechou. Súčasťou terasy je vonkajší bazén obdĺžnikového tvaru.