názov: Prestavba kultúrneho strediska na bytový dom
návrh: 2013
realizácia: 2014
veľkosť: 765 m2
miesto: Bolešov
architekt: Ing. arch. Lubomír Bútora

Návrh rieši vytvorenie siedmych bytových jednotiek rôznej veľkosti v troch nadzemných podlažiach formou rekonštrukcie a nadstavby pôvodného miestneho kultúrneho strediska. V suteréne sú garáže a spoločné priestory pre obyvateľov navrhovaného bytového domu. Na kultúrne stredisko projektované koncom 80-tych rokov bolo vydané stavebné povolenie, začalo sa stavať začiatkom 90-tych rokov, avšak nikdy nebolo úplne dokončené a skolaudované.

 

Pozemok s existujúcou budovou bývalého miestneho kultúrneho strediska sa nachádza v katastrálnom území obce Bolešov, približne v strede obce. Budova je situovaná medzi dvomi rodinnými domami. Pôdorysne je pozemok v tvare pretiahnutého obdĺžnika. V priečnom aj pozdĺžnom smere je celý pozemok približne rovinatý.

 

Pôvodnú budovu tvorí kompaktná hmota obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 10,90 x 21,05 m, ku ktorej je pristavané z ľavej strany vstupné schodište z úrovne terénu do 1.nadzemného podlažia. V súčasnosti objekt pozostáva z dvoch nadzemných a jedného podzemného podlažia a je zastrešený plochou strechou. Je vybudovaný klasickou technológiou ako murovaná stavba, stropy tvoria železobetónové panely, strecha je plochá s jednostranným spádovaním pozdĺž dlhšej vstupnej strany. Budova bývalého miestneho kultúrneho strediska je situovaná medzi dvomi rodinnými domami a je prístupná priamo zo štátnej cesty č. 507 Nemšová-Pruské.

 

Navrhovanou rekonštrukciou a nadstavbou o jedno podlažie vznikne 7 bytových jednotiek rôznej veľkosti v troch nadzemných podlažiach a v suteréne garáže a spoločné priestory pre obyvateľov bytového domu. Pôdorys objektu pritom zostane zachovaný bez zmeny. Všetky byty sú prístupné zo spoločného schodiska, ktoré sa nachádza v strede budovy a prechádza všetkými podlažiami. V 1.PP sa nachádzajú tri samostatné garáže pre osobné motorové vozidlá, chodba, sedem pivničných priestorov rôznej veľkosti a spoločná miestnosť pre bicykle a kočíky. Do nej je vstup zo zadnej časti budovy priamo z terénu. V 1.NP sa nachádzajú tri byty rôznej veľkosti – jednoizbový, dvojizbový a trojizbový. V 2.NP sa nachádzajú dva troizbové byty a v 3.NP sa nachádza jeden dvojizbový a jeden trojizbový byt. Nadstavba je navrhovaná ako murovaná. Zastrešenie objektu je valbovou strechou.

 

Z hľadiska vonkajšieho stvárnenia je budova riešená tak, že jednoznačne je zrejmá jej funkčná náplň. Výraznejšie členenie fasády oproti pôvodnému stavu je dosiahnuté obkladmi fasády, novým tvarovaním otvorov vo fasáde a vytvorením prekrytých terás v najvyššom podlaží. Vstup do bytového domu je prekrytý zavesenou ľahkou konzolou. Na zostávajúcej časti fasády výrazné okná, balkónové dvere a kvalitná povrchová úprava murovanej zateplenej fasády zvýrazňujú a podčiarkujú špecifikum stavby v okolitej zástavbe rodinných domov.