názov: Polyfunkčný objekt DCA THERM
návrh: 2015 – 2016
realizácia: 2017 – 2018
veľkosť: 1450 m2
miesto: Obrancov mieru, Dubnica n/V
architekt: Ing. arch. Lubomír Bútora

Polyfunkčný objekt má zabezpečiť v parteri ponuku nových malých obchodných prevádzok a prevádzok služieb podľa požiadaviek a potrieb obyvateľov tejto lokality. V druhom rade svojou ponukou atraktívnych malých jedno a dvojizbových bytov má vytvoriť vhodné podmienky pre štart mladých rodín alebo naopak bývanie starších občanov v zaujímavom území s dostatkom vybavenosti a bezpečného parkovania vozidiel. Novostavba polyfunkčného objektu architektonicky a urbanisticky dotvorí daný  priestor a prinesie mestský život tam, kde doteraz nepulzuje a obyvatelia ním iba prechádzajú.

 

Z urbanistického hľadiska navrhovaná stavba svojou polohou a orientáciou priečelia hlavnej fasády priamo nadväzuje na ulicu Obrancov mieru, z ktorej je aj vstup na pozemok pre peších zákazníkov obchodných prevádzok a služieb. Nový vstup na pozemok (pre dopravu, zásobovanie a obyvateľov navrhovaných bytov) je z  miestnej komunikácie  na sídlisku Centrum II (ulice Štúrovej). Priamo susediace pozemky z ľavej strany sú bez zástavby, z pravej strany sa nachádzajú dve existujúce obdobne veľké budovy vo vlastníctve stavebníka.

 

Pôdorysným tvarovaním spodného podlažia s postupným uskakovaním čelnej plne presklenej fasády polyfunkčný objekt jednoznačne formuje v danom území uličnú zástavbu a nadväzuje na existujúci susedný objekt. Táto pôdorysne jednoduchá štruktúra sa však v priestorovom riešení ďalších nadzemných podlaží stáva dynamickou vďaka vytvarovaniu fasády s loggiami. Ďalšie štyri podlažia ustupujú do podstatne menšej hmoty, zmenšuje sa ich plošná veľkosť a stavba z horizontu pešieho človeka sa stáva prijateľnou a jej mierka úmernou okolitému prostrediu.

 

Vstup do obchodných prevádzok na prízemí pre zákazníkov je priamo z ulice Obrancov mieru. Dispozícia tejto časti budovy je voľná s minimom stavebných konštrukcií, čo umožňuje prípadné flexibilné zväčšenie alebo zmenšenie predajnej plochy podľa aktuálnej potreby. Zásobovanie a prístup pre zamestnancov do predajní je zo zadnej časti budovy. Zo zadnej časti budovy v jej strede sa nachádza aj vstup pre majiteľov bytov v ďalších podlažiach. Doplnkové priestory v prízemí tvoria malé pivnice pre majiteľov dvojizbových bytov a technická miestnosť. Podlažia sú vertikálne prepojené trojramenným schodiskom, v ktorého zrkadle je umiestnený presklený výťah.

 

V ďalších štyroch podlažiach sa nachádzajú byty. Ich atraktivita spočíva v dobrej lokalite, dostatočných parkovacích kapacitách, kvalitnom dispozičnom riešení a veľkosti primeranej mladým rodinám alebo jednotlivcom. Byty môžu slúžiť aj pre seniorov. Na každom podlaží sa nachádzajú dva menšie a dva väčšie dvojizbové byty a jeden jednoizbový byt. Každý z dvojizbových bytov má loggiu alebo terasu. Po výstupe z výťahu alebo schodiska sú všetky byty na každom podlaží pod spoločným uzáverom a prístupné zo spoločnej chodby. Na ľavej aj pravej strane dispozície sú vždy dva dvojizbové byty, jednoizbový sa nachádza medzi nimi. Dvojizbový byt má vo vstupnej chodbe šatníkovú skriňu. Dennú časť bytu tvorí obývacia izba a kuchyňa s jedálňou spojená do jedného celku. Z obývacej izby je vždy výstup na priľahlú loggiu alebo terasu. Nočná časť dvojizbových bytov je tvorená samostatnou veľkou spálňou s východom na loggiu resp. balkón a kúpeľňou s integrovaným WC.

 

Objekt je navrhnutý z hľadiska použitých nosných systémov ako kombinovaná stavba. Je založená na pilótach a železobetónových základových pásoch. Nosnou konštrukciou 1.NP a 2.NP bude železobetónový skelet v kombinácii s murovanými stenami. V zostávajúcich podlažiach sú nosnou konštrukciou murované steny. Konštrukcia stropu všetkých podlaží je montovaná zo železobetónových panelov Spiroll v kombinácii s monolitickými železobetónovými dobetonávkami. Objekt je zastrešený plochou strechou.

 

Materiály použité na povrchové úpravy budú zodpovedať významu a charakteru stavby. Farebné riešenie bude korešpondovať so susednou stavbou a podčiarkovať jednotu celého areálu a jedného vlastníka všetkých troch susediacich stavieb.