názov: Obytný súbor Dlžiny
návrh: 2018
status: štúdia
veľkosť: 4x 1600 m2
miesto: Dubnica nad Váhom
architekt: Ing. arch. Martin Bútora

Urbanistické riešenie

 

Obytný súbor 4 bytových domov je navrhovaný ako súčasť novej obytnej zóny IBV Dlžiny na okraji mesta Dubnica nad Váhom. Pozemok je v súčasnosti využívaný na poľnohospodársku výrobu, územný plán mesta však počíta s rozvojom tohto územia. Návrh bytových domov predstavuje II. etapu projektu, ktorá nadviaže na plánovanú výstavbu 32 rodinných domov v tejto lokalite (I. etapa). Bytové domy sú navrhované ako identické samostatne stojace hranolové objekty so štyrmi nadzemnými podlažiami. Celkovo sa jedná o výstavbu 76 nových bytov – 8 štvorizbových, 12 trojizbových, 48 dvojizbových a 8 jednoizbových bytov.

Bytové domy sú umiestnené kolmo na hlavnú obslužnú komunikáciu v pravidelnom rytme a s miernym posunutím dvojice objektov. Vytvára sa tak členitá priestorová štruktúra, ktorá umožňuje dosiahnuť nielen veľmi dobré preslnenie a prevetranie bytov, ale ponúka aj príjemné výhľady do okolitej krajiny. Orientácia pozdĺžnej osi bytových domov je v smere SZ – JV. Hlavný vstup do bytových domov je orientovaný na severovýchodnú stranu a nadväzujú naň pešie trasy smerujúce k parkovacím plochám pre obyvateľov bytov a návštevy. Celkový počet parkovacích stojísk je 97. Medzi bytovými domami budú spoločné plochy zelene so sadovníckymi úpravami, oddychovými plochami, športovými plochami a detským ihriskom. Časť vonkajších plôch je navrhovaná ako súkromná plocha záhrad bytov na prízemí.

 

Architektonické riešenie

 

Hlavnou myšlienkou konceptu je snaha vytvoriť kvalitné a príjemne pôsobiace obytné prostredie. Architektonický návrh bytových domov vychádza z čistého a presného kompaktného tvaru. Forma je jednoduchá, striedma, čistá, s dobre premysleným detailom. Bytové domy pôsobia dôstojne, sebavedomo a civilne. Pevná horizontálna hmota je štruktúrovaná zapustenými loggiami a výtvarne oživená sviežim farebným a materiálovým riešením. Majú súčasný architektonický výraz obytnej stavby a v dôležitých pozíciách sú ako celok primerane monumentalizujúce a reprezentatívne. Výškovo bytové domy vytvárajú jednotnú hladinu, ktorá zodpovedá polohe na okraji sídla a dotvorí územie s dvojpodlažnými rodinnými domami.

Vonkajšia jednoduchosť prináša očakávanie niečoho zaujímavého vo vnútri. Murovaný tehlový plášť je pravidelne perforovaný okennými otvormi, ktoré prinášajú do interiéru dostatok svetla, umožňujú výhľad a kontakt s exteriérom. Vnútorné priestory bytov majú vytvoriť priestor pre kvalitné bývanie so súčasným dispozičným riešením a veľkostnými štandardmi miestností. Byty sú obslúžené jedným vertikálnym komunikačným jadrom s výťahom, ktoré prechádza vždy celým domom. Osadené je približne v strede dispozície, aby bolo možné okolo neho situovať na každom podlaží 3 – 6 bytov prístupných zo spoločnej chodby. Presvetlenie schodiska prirodzeným svetlom je riešené svetlíkom umiestneným v najvyššom podlaží.

 

Dispozično-prevádzkové riešenie

 

Každý zo štyroch identických bytových domov má 4 nadzemné podlažia. Na prvom nadzemnom podlaží sú navrhované 4 dvojizbové byty, spoločné priestory domovej vybavenosti, technické zázemie objektu, úložné priestory pivničných kobiek pre všetky byty a komunikačné jadro schodiska s výťahom. Dispozícia dvojizbových bytov je riešená prakticky a každý byt je osobitný. Spoločným znakom je umiestnenie dennej a nočnej časti bytu vedľa seba, kúpeľňa a kuchyňa vo vnútri dispozície. Z obývacej izby je východ na loggiu. Byty na prízemí majú pričlenenú malú súkromnú záhradu, čím sa výrazne zvyšuje ich atraktivita.

Druhé a tretie nadzemné podlažie majú rovnaký pôdorys. Nachádzajú sa na ňom 1 jednoizbový byt, 4 dvojizbové byty a 1 trojizbový byt. Byty sú rôznych veľkostných kategórií. Dôraz bol kladený nielen na dostatočnú plošnú výmeru izieb, ale aj na kvalitu priestorov. Denná a nočná zóna sú dôsledne oddelené, obytné miestnosti sú v prevažnej miere orientované na východnú a západnú stranu, väčšina bytov je prevetrávaných a preslnených z dvoch svetových strán. Každý byt má aj exteriérový priestor – loggiu.

Na najvyššom, štvrtom podlaží,  sa nachádzajú 3 veľkometrážne byty so strešnými terasami – 1 trojizbový byt a 2 štvorizbové byty. Tieto byty majú k vstupnej predsieni priradený dostatočný úložný priestor, dôsledne oddelené wc pri vstupe a kúpeľňu pre spálne, priestrannú kuchyňu so stolovaním a komorou na potraviny. Komunikačný priestor rozdeľuje v byte dennú a nočnú zónu. Denná časť vytvára zázemie pre každodenný spoločný život rodiny. Je reprezentovaná obývacou izbou spojenou do jedného veľkého priestoru spolu s kuchyňou a jedálenským kútom. S exteriérom je spojená pomocou zasklenej steny, ktorá poskytuje celoročne príjemný kontakt s prírodným prostredím a umožňuje prístup na terasu a/alebo loggiu. Nočná časť bytu je tvorená miestnosťami oddychového charakteru poskytujúcimi zvýšené súkromie. Zahŕňa jednu alebo dve detské izby a spálňu rodičov.

 

Konštrukčno-technické a materiálové riešenie

 

Nosný systém stavby tvorí obojsmerný stenový konštrukčný systém s rôznou modulovou osnovou. Steny sú navrhované murované z tehál doplnené v prípade potreby statiky železobetónovými stĺpmi alebo rámami. Nosnú konštrukciu stropu tvorí monolitický železobetónový strop. Konštrukčná výška všetkých podlaží je 3 m. Prízemie je zvýšené oproti okolitému terénu o 0,75m. Výškový rozdiel vstupu bude prekonávaný vyrovnávajúcimi schodmi a rampou. Prevádzka bytového domu je riešená bezbariérovo s ohľadom na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Strecha je navrhnutá plochá, spádová, zasypaná štrkovým posypom. Schodisko je monolitické, trojramenné, priamočiare. V bytovom dome je navrhovaný osobný výťah. Optimálne zakladanie objektu bude záležať na geologickom prieskume.

Architektonické stvárnenie fasády odpovedá funkcii a polohe objektu v rámci mesta. Fasáda bytového domu je navrhnutá zo štruktúrovanej omietky na kontaktnom zatepľovacom systéme v kombinácii bielej a farebnej tonalite. Okná, vonkajšie dvere a zasklené steny budú hliníkové v antracitovej farbe rámov, zasklené izolačným trojsklom. Zábradlie loggií a terás je navrhnuté plné v kombinácii s  presklenenou časťou a prípadným bezrámovým uzatváraním loggií.

Kvalitné stavebné materiály spolu s modernými technológiami zabezpečia energeticky efektívne fungovanie budovy.