názov: Kultúrny dom Slavnica
návrh: 2018
status: štúdia
veľkosť: 660 m2
miesto: Slavnica
architekt: Ing. arch. Martin Bútora

Architektonická štúdia rieši centrum obce Slavnica. Súčasťou zadania bolo vytvoriť kultúrny dom so spoločenskou sálou, priestormi na stretávanie sa obyvateľov, občerstvenie formou kaviarne či cateringového zázemia pri organizácii kultúrno-spoločenských akcií a nové priestory pre obecný úrad. Účelom stavby je aj dotvorenie plánovanej stavby nového námestia. Verejná stavba tohto charakteru obohatí možnosti pre voľnočasové aktivity občanov, vytvorí dôstojné priestory pre správu obce a je preto dobrým predpokladom pre jej rozvoj.

 

Urbanistické riešenie

 

Lokalita stavby sa nachádza v strede obce na námestí sv. Filipa, ktoré má prejsť zásadnou rekonštrukciou. Napriek tomu, že sa jedná o centrálnu polohu, je tento priestor v súčasnosti tvorený iba cestnou komunikáciou, zeleňou a ihriskom. Ohraničený je prevažne zástavbou rodinných domov a Sedmerovským potokom. Nové námestie má priniesť tomu priestoru platformu pre stretávanie sa a oddych obyvateľov. Navrhovaný kultúrny dom bude jeho dominantnou stavbou, ktorá sa naň napojí a vytvorí centrum obce.

Z urbanistického hľadiska je novostavba navrhnutá ako solitérny objekt pôdorysného rozmeru 15×50,5 m umiestnený na juhovýchodnej časti námestia. Tvarovanie objektu mierkovo i tvarovo zapadá do urbanistickej koncepcie okolia. Rešpektuje návrh nového námestia, nadväzuje naň a zároveň naplno využíva potenciál voľnej plochy. Kultúrny dom prináša námestiu novú kvalitu verejného priestoru a podporuje jeho funkciu ako miesta na stretávanie. Hlavný vstup je preto logicky umiestnený práve z neho. Signalizuje ho vysunuté prestrešenie a čelná fasáda pozdĺž námestia komunikuje s okoloidúcimi a pozýva ich dnu aj prostredníctvom presklených plôch.

Plochy pre statickú dopravu, ktoré slúžia občanom aj zamestnancom, sú navrhované vzhľadom na atraktívny priestor námestia a okolitého prostredia na jeho okraji. Vjazd a výjazd z parkoviska je navrhnutý priamo z existujúcej cestnej komunikácie. Celkový počet nových parkovacích stojísk je 10, ostatné potrebné plochy na parkovanie budú umiestnené pozdĺž komunikácie, resp. v dochádzkovej vzdialenosti.

 

Architektonické riešenie

 

Architektonický návrh prístavby vychádza z čistého a presného kompaktného tvaru. Forma je jednoduchá, striedma, čistá až triviálna, avšak s dobre premysleným detailom. Vzhľadom na funkčnú náplň stavby, jednoduchú prevádzku a napojenie na námestie bola zvolená prízemná forma, ktorá tvarovo reaguje na okolitú zástavbu. Cituje jej niektoré vonkajšie tvaroslovné znaky (valba, štít,…) a používa materiály typické pre architektúru vidieka (tehla,…). Jednoduché pôdorysné riešenie stavby je priestorovo členité vo vertikálnom smere, ktorým sa odráža vnútorná náplň priestorov. Stavba tak napriek svojej veľkosti získava prijateľnú mierku a je dobre vnímateľná z pohľadu chodca. Nesnaží sa zaujať prehnanou extravaganciou, jej úlohou je predsa slúžiť občanom a nie sa predvádzať. Nepotláča ani nedegraduje význam svojej funkcie. Je však sebavedomá, dôstojná a civilná. Má súčasný architektonický výraz kultúrno-spoločenskej stavby a v dôležitých pozíciách je primerane monumentalizujúca a reprezentatívna.

Vonkajšia jednoduchosť prináša očakávanie niečoho zaujímavého vo vnútri. Murovaný tehlový plášť je pravidelne perforovaný presklenými otvormi, ktoré prinášajú do interiéru dostatok svetla, umožňujú výhľad a kontakt s exteriérom. Vnútorné priestory majú vytvoriť platformu pre kontakt občana so samosprávou obce a pre kultúrno-spoločenské aktivity. Priestorovo najatraktívnejší priestor je veľká spoločenská sála, ktorej členitý strop zároveň prispeje k dobrej akustike priestoru. Prekrytie terasy v zadnej časti stavby, ktoré nadväzuje na sálu umožní časť aktivít smerovať aj do tichšieho slnečnejšieho prostredia obklopeného zeleňou a výhľadom do krajiny.

 

Dispozično-prevádzkové riešenie

 

Dispozícia a prevádzka objektu sa odohráva v jednom kompaktnom objeme v rámci prízemnej stavby. Hlavnými prevádzkovými blokmi sú obecný úrad, malá sála, veľká sála s javiskom a zázemím pre účinkujúcich, kaviareň a priestor na cateringové občerstvenie, hygienické zázemie, skladovací priestor a technológia. Tieto prevádzkové bloky sú pospájané plynulo a logicky. Vo svojej podstate je návrh dispozície schopný absorbovať korektúry podľa budúcich konkrétnych požiadaviek.

Do kultúrneho domu vovádza občanov, návštevníkov aj zamestnancov hlavný severný vstup z námestia sv. Filipa, z ktorého sa priamo vchádza do vstupnej haly. Vstupný priestor je riešený veľkoryso vzhľadom nato, že prepája všetky funkčné celky. Jeho súčasťou je informačný pult s pokladňou a šatňou na kabáty. V časti stavby pre obecný úrad sú navrhnuté dve samostatné kancelárie pre pracovníkov úradu, kancelária starostky a spoločná zasadacia miestnosť určená na rokovania. Ku kancelárskym priestorom prislúcha potrebné zázemie, ktoré zahŕňa archív, čajovú kuchynku a wc zamestnancov. Vo vstupnej predsieni je čakáreň, priestor na umiestnenie aktuálnych informácií pre občanov, vypísanie tlačív či miesto s prístupom na internet. Na vstupnú halu z opačnej strany nadväzuje priestor kaviarne a predsália. Posedenie lemuje komunikačný priestor, ktorý prostredníctvom zasklených stien pozýva dnu aj okoloidúcich ľudí po námestí. V letných mesiacoch je možné rozšíriť sedenie aj smerom do exteriéru. Z predsália sa vstupuje do veľkej spoločenskej sály, ktorá má kapacitu približne 150 sediacich návštevníkov. Sála bude slúžiť na kultúrno-spoločenské aktivity obce – divadelné, hudobné, tanečné predstavenia či obecné zábavy. Zázemie pre účinkujúcich tvorí šatňa s vlastnou hygienickou bunkou. Prístup na vyvýšené javisko je možný zo zázemia a zároveň aj priamo zo sály. Sála má priamy východ na krytú terasu orientovanú na južnú stranu. Kapacitu sály je možné zvýšiť prepojením s malou sálou prostredníctvom posuvnej skladacej priečky. Malá sála, ktorá bude slúžiť predovšetkým na menšie akcie, klubové stretnutia rôznych skupín obyvateľov či prednášky, má kapacitu asi 20-30 sediacich ľudí. Vstup do malej sály je priamo z vstupnej haly a možno ju tak využívať úplne nezávisle. Pri malej sále je umiestnený sklad nábytku, technická miestnosť stavby a hygienické zázemie pre návštevníkov. Je samostatným celkom, ktorý slúži pre všetky prevádzky, čím sa dosiahne úspora úžitkovej plochy. Hygienický blok obsahuje aj bezbariérové wc a upratovaciu komoru.

 

Konštrukčno-technické a materiálové riešenie

 

Nosný systém stavby tvorí kombinovaný stenovo-stĺpový konštrukčný systém s pravidelnou modulovou osnovou konštrukčného dvojtraktu 7,25 x 5,0 m a 11,0 x 5,0 m. Skelet je stužený murovanými stenami z tehlových tvaroviek. Železobetónové stĺpy sú  obdĺžnikového prierezu. Optimálne zakladanie objektu bude záležať na geologickom prieskume. Strechu kultúrneho domu tvoria šikmé a ploché časti. Jej nosná konštrukcia bude zložená z kombinácie oceľových a železobetónových prvkov. Vnútorné nenosné priečky v sú navrhnuté ľahké sendvičové alebo zasklené podľa druhu a účelu priestoru. Okná a zasklené steny budú z hliníkových profilov. Farebnosť stavby je riešená vo farbe prírodných materiálov – tehlová fasáda a šedý titán-zinkový plech na streche, v interiéri bude dominovať nadčasová biela omietka na stenách a podhľadoch, drevené obklady a dvere, podlahy vzhľadom na odolnosť a udržiavateľnosť sú navrhnuté z lešteného betónu. Kvalitné stavebné materiály spolu s modernými technológiami zabezpečia energeticky efektívne fungovanie budovy.