názov: Interiér kostola sv. don Bosca
návrh: 2014
status: štúdia
veľkosť: –
miesto: Hasičská ul., Dubnica n/V
architekt: Ing. arch. Martin Bútora

Kostol sv. don Bosca má centrálny pôdorys a jeho hmotová skladba je veľmi jasná a jednoduchá. K väčšiemu a vyššiemu polvalcovému objemu kostolnej lode je pripojený menší a nižší polvalcový objem zázemia kostola. Tieto dve časti sú navzájom od seba oddelené plnou stenou prechádzajúcou do veže. Obe strechy majú tvar kužeľa.

 

Centrálny motív návrhu priestoru sanktuária sa nesie v duchu hry svetla a tmy. Oltárny stôl, tabernakulum, sedilie aj krstiteľnica sú komponované do jednoduchých foriem, nestávajú sa výstavnými predmetmi, ale prísne účelnými pomôckami na slávenie liturgie, ktorá je hlavným cieľom. Z použitých materiálov je zaujímavý najmä priesvitný betón. Takzvaný LiTraCon (Light-Transmitting Concrete) je nový stavebný materiál z jemnozrnného betónu a sklenených vlákien, ktoré vedú svetlo hmotou betónu. Vlákna sú usporiadané paralelne a tak je prenos svetla rovnaký na tmavej aj na svetlej strane; vlákna navyše zachovávajú aj farbu svetelnej informácie. Betón a sklo sú navyše tak dokonale zmiešané, že vytvárajú jednotný materiál s homogénnym povrchom i vnútornou štruktúrou. Ďalším netradičným materiálom je prútie použité na sedenie celebranta a miništrantov. Prútie je prírodný materiál, ktorý zjemní pôsobenie tvrdosti betónu a zároveň bude pôsobiť príjemne.